Follow us


Aboneaza-te la newsleter

News

Executarea nelegală de lucrări de construcții: Anumite fapte penale, dezincriminate de noile modificări ale Legii 50/1991

Executarea nelegală de lucrări de construcții: Anumite fapte penale, dezincriminate de noile modificări ale Legii 50/1991

O serie de fapte calificate până acum ca fiind infracțiuni sunt dezincriminate de Legea nr. 171/ 2020* de modificare a Legii 50/1991 care le schimbă regimul juridic în contravenții. Este vorba despre executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acestei autorizații a  lucrărilor prevăzute la art. 3 (1) lit c), e) si g) din Legea 50/1991.


Până acum, astfel de fapte erau considerate infracțiuni și se pedepseau cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. Începând cu 15 August 2020, acestea sunt considerate contravenții și vor fi sancționate cu  amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei.


Despre ce fapte este vorba
Cu titlu exemplificativ, menționăm printre faptele dezincriminate executarea nelegală a unor lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente.


De asemenea sunt vizate și lucrările de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice, precum și organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote.


Precizări suplimentare: Fapte cu impact deosebit pentru public
Cu titlu general, executarea unei construcții obișnuite fără autorizație de construire, cum ar fi de exemplu o casă de locuit, constituie o contravenție și nu este sancționată pe tărâm penal.
Cu toate acestea, există o serie de lucrări de construcție care au un important impact social, cultural, economic sau de mediu, motiv pentru care protecția oferită de lege pentru executarea în legalitate a acestora ar trebui să fie și, în multe cazuri, este mult ridicată.  


Acesta este și cazul faptelor dezincriminate de Legea 171/2020. Majoritatea acestora privesc fapte cu impact deosebit pentru public, deci cu un prejudiciu general.  Prin urmare normele de protecție a legii ar trebui să includă sancțiuni mai importante, proporționale cu interesul public protejat.


Spre exemplu, o  lucrare de amenajare a albiei, consolidare mal si construcție ponton poate duce la dispariția sau relocarea unei anumite specii dacă prevederile si normativele specifice nu sunt respectate și, în final, poate afecta grav ecosistemul zonei.


În același mod, lucrările la rețelele de distribuție a energiei electrice dacă sunt executate în afara prevederilor legale impun un pericol real pentru viața și siguranța celor care le folosesc.
În ambele exemple, prejudiciul este unul general și mult mai important decât prejudiciul suferit de un cetățean ca urmare a nerespectării  de către vecin a regimului de înălțime pentru casa pe care tocmai o construiește (faptă care de altfel încalcă și ea prevederile legale).


Lucrările care au făcut obiectul schimbării regimului juridic fac parte tocmai din categoria lucrărilor cu o importanță sporită, iar nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește executarea lor  poate avea un impact nefavorabil general.  


Prin urmare, suntem de părere că nerespectarea prevederilor legale in cazul lucrărilor menționate la art. 3 (1) lit c), e) si g) din Legea 50/1991 ar trebui sancționată diferențiat, cu măsuri mai aspre decât în cazul unor lucrări de construcție obișnuite. Este de dorit deci, rectificarea modificării actuale prin introducerea unor sancțiuni separate, mai aspre pentru lucrări care privesc sau pot afecta publicul general. Numai așa poate fi remediată inechitatea rezultată ca urmare a intrării în vigoare a Legii 171/2020.


* Legea  nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost publicată pe 12 august 2020 în Monitorul Oficial.

Georgiana Bălan, Avocat Senior Coordonator, D&B David și Baias

News

Recent Posts:

Primul târg din țară destinat domeniilor schiabile din România a avut loc în acest weekend la Cheile Grădiștei Resort, în județul Brașov. Carpathian Mountain Fair a reunit peste 30 de expozanți din mai multe țări europene precum și reprezentanți ai unor domenii sch...


Citeste mai mult

Cefin Trucks a organizat o nouă ediție a evenimentului Camion Fest, întâlnirea tradițională a tuturor celor interesați de oferte speciale pentru achiziție/trade-in a vehiculelor comerciale rulate; Cefin Trucks anunță dezvoltarea unei noi divizii de camioane Ford Trucks rulate, M...


Citeste mai mult

Anul 2019 apare, privit retrospectiv, de o normalitate ieşită din comun comparativ cu ceea ce a urmat de la începutul lui 2020 încoace. Să comparăm acum 2020 cu 2021, dar să şi raportăm începutul lui 2022 la ultimii 2 ani, pare total nepotrivit şi disproporţionat. În...


Citeste mai mult

Anul 2019 apare, privit retrospectiv, de o normalitate ieşită din comun comparativ cu ceea ce a urmat de la începutul lui 2020 și p ână acum. Să comparăm acum 2020 cu 2021, dar să şi raportăm începutul lui 2022 la ultimii 2 ani, pare total nepotrivit şi disproporţionat. ...


Citeste mai mult