Follow us


Aboneaza-te la newsleter

News

RETROSPECTIVĂ PROIECTE CNAIR

RETROSPECTIVĂ PROIECTE CNAIR

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Drum de mare viteză București - Alexandria” l Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru proiectul „Drum Expres Cluj - Dej” l C.N.A.I.R. S.A. a desemnat câștigătorul pentru proiectarea și execuția legăturii dintre Oradea și A3 l Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat, km 0+000 - km 84+020 l C .N.A.I.R. S.A. a desemnat câștigătorul pentru proiectarea și execuția lotului 3 al Centurii București Nord.

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU „DRUM DE MARE VITEZĂ BUCUREȘTI - ALEXANDRIA

C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 16.06.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Drum de mare viteză București - Alexandria” în vederea obținerii de finanțare neram¬bursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020, în cadrul Axei Prioritare Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere – sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea - Creșterea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este, ca parte din TEN-T CORE, îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței in¬terne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatul așteptat al proiectului este elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Drum de mare viteză București - Alexandria”. Valoarea totală a proiectului este de 21.566.535,32 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 15.466.702,64 lei, 15% contribuția proprie - 2.729.418,10 lei, diferența reprezentând cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Durata proiectului: 18 luni.
Cod proiect: 152094.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020.

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „DRUM EXPRES CLUJ - DEJ”

C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 16.06.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru proiectul Drum expres Cluj - Dej” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare
2014 - 2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere - sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea - Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivele generale ale proiectului sunt: eliminarea blocajelor de trafic la intrarea/ ieșirea din localități și creșterea vitezei de deplasare (în afara localităților); transferul traficului național și internațional în afara localităților, ceea ce conduce la reducerea impactului transportului asupra mediului; reducerea timpului de călătorie și creșterea vitezei medii de deplasare între localitățile Cluj și Dej cât și conexiunea cu viitoarele drumuri, Drum Transregio Gilău – Apahida (TR Feleac, indicativ TR 35) respectiv Autostrada A3 Transilvania; îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier; reducerea numărului de accidente precum și îmbunătățirea confortului în timpul călătoriei gestionând în același timp reducerea emisiilor de poluanți și impactului negativ asupra mediului, prin creșterea fluenței atât a traficului de tranzit, deviat pe autostrăzi, cât și a traficului rămas în zona urbană, și reducerea poluării sonore în zona localităților urbane Cluj - Dej.

Rezultatul așteptat al proiectului este realizarea Studiului de Fezabilitate pentru Drum Expres Cluj – Dej. Valoarea totală a proiectului este de 27.009.500,80 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională - 19.358.771,93 lei, 15% contribuția proprie - 3.416.253,87 lei, diferența reprezentând cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Durata proiectului: 18 luni.
Cod proiect: 151689.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020.
În data de 18.06.2021, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului pentru Proiectare și Execuție „Legătură Centura Oradea (Girație Calea Sîntandrei) - Autostrada A3 (Biharia)”. Ofertantul desemnat câștigător este SC Strabag SRL cu prețul de 545.910.100,02 lei fără TVA.

Durata contractului este de 30 de luni, din care șase luni perioada de proiectare și 24 de luni perioada de execuție a lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de 84 de luni. Lungimea traseului este de 18,96 km. Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

REABILITARE DN 56, CRAIOVA – CALAFAT, KM 0+000 - KM 84+020
C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013 și prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, a finalizat în data de 11.06.2021 contractul aferent investiției Reabilitare DN 56, Contract 5R16 - Galicea Mare - Calafat, km 47+000 – km 84+020. Contractul este parte integrantă a proiectului fazat „Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat, km 0+000 - km 84+020”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile pentru reabilitare a 80,435 km, construirea a două poduri noi, cinci poduri reabilitate, 67 de podețe și 17 intersecții.

De asemenea, reabilitarea celor 12 spații de parcare existente și îmbunătățirea condițiilor generale de circulație, ca urmare a realizării rutei de ocolire, conduc la obținerea unor economii între 60% și 62% iar exprimate în minute, câștigul de timp se situează între 12,3 minute (pentru autoturisme) și 13,8 minute pentru vehicule grele.

Valoarea totală a proiectului 2007-2013: 206.043.510,48 lei;
Valoarea cofinanțării UE 2007-2013: 110.631.259,89 lei.
Valoarea totală a proiectului 2014-2020: 107.893.667,79 lei;
Valoarea cofinanțării UE 2014-2020: 69.396.588,27 lei.
Data începerii proiectului: 11.12.2013.
Data finalizării proiectului: 31.12.2023.
Cod proiect: 110638.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Sectorial Transporturi 2007 - 2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

C.N.A.I.R. S.A. A DESEMNAT CÂȘTIGĂTORUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LOTULUI 3 AL CENTURII BUCUREȘTI NORD

În urma reevaluării ofertelor conform deciziilor CNSC și Curtii de Apel București, C.N.A.I.R. S.A. a transmis în data de 25.06.2021, adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului pentru Proiectare și Execuție - Autostrada de Centură București, km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Nord, km 0+000 - km 52+770, Lot 3: km 39+000 - km 47+600, în lungime de 8,6 km. Ofertantul desemnat câștigător este IC Içtaș Inșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș., cu prețul de 413.665.346,64 lei fără TVA. Durata contractului este de 30 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 18 luni perioada de execuție a lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de 10 ani.

În cadrul contractului, viitorul antreprenor va realiza mai multe lucrări de artă, incluzând șapte pasaje, două dintre acestea având lungimi de 318,30 m și respectiv 466,50 m. Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

News

Recent Posts:

IVECO, nume de referință în industria vehiculelor comerciale, anunță deschiderea unui nou punct de vânzare și service în orașul Deva, alături de partenerul Dutch Truck Services. Alături de echipa IVECO Romania, Dutch Truck Services și AIC Services, la ceremonia de inaugura...


Citeste mai mult

Evenimentul unde se dezbat și analizează ultimele tendințe în administrarea eficienta a flotelor auto revine cu o noua ediție pe 19 septembrie, la Crowne Plaza Bucharest. Fleet Management Conference va aduce în prim-plan cele mai bune practici pentru creșterea performanțelor flotei...


Citeste mai mult

ATP Trucks Automobile, compania românească producătoare de autovehicule de transport rutier și persoane, anunță livrarea cu succes a primului lot de 10 autobuze electrice ATP Bus către orașul Vișeu de Sus, marcând un moment important în angajamentul către o mobilitate urba...


Citeste mai mult

Podul suspendat de la Brăila, cel mai mare din România și cel mai mare de peste Dunăre, a intrat deja în topul celor mai lungi poduri din Europa, ocupând locul cinci cu o lungime totală de 1974 de metri și fiind al treilea pod suspendat după deschiderea centrală dintre pilon...


Citeste mai mult