Follow us


Aboneaza-te la newsleter

News

STADIU PROIECTE INFRASTRUCTURĂ

STADIU PROIECTE INFRASTRUCTURĂ

ÎNCEP LUCRĂRILE DE MODERNIZARE A CENTURII BUCUREȘTI, SECTORUL DN 2 - A2
În data de 04.05.2020, Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, împreună cu Directorul General Adjunct al C.N.A.I.R. S.A., Ovidiu Barbier, au emis ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a sectorului DN 2 - A2 din Centura București.

"Suntem într-o continuă dezvoltare a infrastructurii rutiere pe Regiunea București - Ilfov, luna trecută am predat amplasamentul constructorului pentru realizarea Pasajului de la Mogoșoaia, iar astăzi deschidem un nou șantier aici pe DN 2 - A2. În perioada următoare vom începe mai multe lucrări importante pentru zona București – Ilfov, și anume: Pasajul Berceni, Pasajul Oltenița. De asemenea, în luna iunie încep lucrările la Autostrada A0, cea mai importantă și așteptată de către cetățeni în această zonă.”, a declarat Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

"De astăzi începe să curgă termenul contractual de 15 luni pentru modernizarea acestui sector din Centura București. Nu mai vrem întârzieri, iar ambiția noastră este să închidem inelul Capitalei la patru benzi, astfel încât să eliminăm blocajele în trafic. C.N.A.I.R. S.A. are toată deschiderea față de constructori și vă asigur că lucrările executate vor fi plătite foarte rapid, încercăm astfel să accelerăm ritmul în șantiere, constructorii pe partea de execuție, noi pe partea de plăți.”, a menționat Ovidiu Barbier, Directorul General Adjunct al C.N.A.I.R. S.A.

Obiectivul principal al acestui proiect este modernizarea a 11,524 kilometri din Centura rutieră a municipiului București, sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750), constând în principal în sporirea capacității de circulație de la două benzi la patru benzi de circulație (câte două pe sens) și eliminarea unor intersecții la nivel prin realizarea unor noduri rutiere, a unor pasaje noi, precum și reabilitarea pasajelor și a podurilor existente pe acest sector de drum național.

Valoarea contractului semnat cu antreprenorul Tirrena Scavi este de 235.747.292,70 lei fără TVA, sursa de finanțare fiind Fondul de Coeziune în cofinanțare cu Bugetul de Stat.

Durata contractului este de 75 de luni și cuprinde: 15 luni perioada de execuție și minim 60 de luni perioada de notific are a defecțiunilor.

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU DRUM EXPRES CONSTANȚA - TULCEA
C.N.A.I.R. S.A., în c alitate de Solicitant, a elaborat și depus în dat a de 30.04.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanța - Tulcea” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.1. Apel de pr oiecte pentru
Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere - sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.
Rezultatele așteptate sunt:
• Elaborarea Studiului de Fezabilitate;
• Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Valoarea totală a proiectului este de 22.359.751,53 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de
Dezvoltare Regională - 16.118.875,16 lei, 15% contribuția proprie - 2.844.507,38 lei, restul de 3.396.368,99 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 27 de luni.
Cod proiect: 137484.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE A DN 76, VÂRFURILE - ȘTEI
C.N.A.I.R. S.A. a semnat Contractul de execuție lucrări „5R12, Reabilitare DN 76, Vârfurile - Ștei, km 69+350 - km 102+660, - Rest de execuție”.
Operatorul economic care va realiza execuția contractului de lucrări „5R12, Reabilitare DN 76, Vârfurile - Ștei, km 69+350 - km 102+660, - Rest de execuție” este Asocierea Drum Asfalt SRL & Vahostav - SK a.s. & Trameco SA & Ile Viorel Construct SRL.

Valoarea contractului este de 74.784.406,05 lei, fără TVA.
Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.
În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 12 luni, pentru execuția lucrărilor.
Perioada de garanție a lucrărilor ofertată de câștigător este de 60 de luni.

Obiectul contractului îl reprezintă finalizarea lucrărilor de reabilitare a tronsonului Vârfurile - Ștei aferent DN 76. Sectorul de drum se află pe teritoriul județelor Arad și Bihor. Principalele lucrări ce vor fi realizate vizează finalizarea reabilitării a 33,31 km de drum național.

Lucrările ce urmează a fi executate constau în finalizarea reabilitării unui număr de cinci poduri, amenajarea a cinci parcări, amenajarea a cinci stații de autobuz, lucrări de colectare și evacuare a apelor, lucrări de susținere și consolidare a terasamentelor, lucrări de sprijinire, lucrări de sporire a capacității portante a terenului de fundare, lucrări hidrotehnice și lucrări de siguranța circulației.

ÎNCEPE ÎNLOCUIREA SEPARATORULUI DE SENS DIN BETON ÎN PASAJUL BĂNEASA
În data de 07.05.2020, C.N.A.I.R. S.A. demarează execuția lucrărilor de înlocuire a parapetului rutier din beton, montat ca separator de sens, pe sect orul de drum DN 1, km 7+195 - km 8+000, în zona Pasajului Băneasa.
Înlocuirea acestui tip de separator de sensuri este necesară din cauza existenței unor degradări accentuate la cel existent.
Pentru a reduce numărul de accidente soldate cu victime în urma pătrunderii pe contrasens, C.N.A.I.R. S.A. continuă activitatea demarată în anii anteriori de montare a parapetului rutier prefabricat
din beton, pentru atingerea obiectivului de diminuare a numărului de kilometri de drumuri fără separare fizică a sensurilor de circulație, prevăzut în Strategia Națională de Siguranță Rutieră pentru perioada 2016-2020.

S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA SECȚIUNII 5 A AUTOSTRĂZII SIBIU - PITEȘTI
În data de 11 mai 2020, C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractul „Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 5, Curtea de Argeș – Pitești, km 92+600 - km 122+950” cu of ertantul câștigător Astaldi SpA (Italia).

Valoarea contractului este de 1.710.277.069,34 lei fără TVA. Traseul Secțiunii 5 este amplasat în județul Argeș și are o lungime de 30,35 km.
Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.
În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 60 de luni, respectiv 12 luni perioada de proiectare și 48 de luni pentru execuția lucrărilor.

Perioada de garanție a lucrărilor ofertată de Astaldi SpA este de 120 de luni (10 ani).
Traseul acestei secțiuni începe în zona localității Curtea de Argeș și continuă paralel cu râul Argeș până la actuala centură a Municipiului Pitești.

Viteza de proiectare este de 120 km/h, iar platforma autostrăzii este de 26,00 m lățime.
Principalele lucrări de artă constau în construcția a 12 poduri, un viaduct, șase pasaje, trei noduri rutiere, un spațiu de servicii, un centru de întreținere și coordonare, o parcare de scurtă durată.

În data de 14.04.2019, C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractual de proiectare și execuție pentru Secțiunea 1, Sibiu – Boița, în lungime de 13,17 km. Pentru Secțiunea 2, Boița – Cornetu, (inclusiv Secțiunea 1, Lot 2) în lungime de 31,33 km (din care Secțiunea 2: 30,35 km și Secțiunea 1, Lot 2: 0,98 km) sunt în curs investigații geotehnice suplimentare, cu finanțare din asistența tehnică acordată de către Ministerul Fondurilor Europene, urmând ca după efectuarea acestor studii, să se finalizeze documentația tehnică și să fie demarată procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție. Secțiunea 3, Cornetu - Tigveni, în lungime: 37,40 km, are ca termen estimat pentru lansarea procedurii de licitație a contractului de proiectare și execuție sfârșitul lunii iunie 2020.

Procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție pentru Secțiunea 4, Tigveni - Curtea de Argeș va fi finalizată la sfârșitul lunii mai 2020.

S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC NECESARE CONSTRUCȚIEI AUTOSTRĂZII BRAȘOV - BACĂU
În data de 22.05.2020, C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractul de servicii „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Brașov – Bacău”. Contractul în valoare de 20.093.359,86 lei, fără TVA a fost semnat cu Asocierea Search Corporation SRL & Primacons Group SRL.

Durata contractului este de 30 de luni, din care 18 luni pentru elaborarea studiului de fezabilitate, opt luni pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție, patru luni pentru acordarea serviciilor de asistență tehnică cu privire la procesul de achiziție al contractului/lor de lucrări și pentru obținerea finanțării aferente lucrărilor.
Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC PENTRU DRUM DE MARE VITEZĂ PLOIEȘTI - BUZĂU
C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 22.05.2020 Actul Adițional nr. 3, la Contractul de Finanțare nr. 3/14.05.2018, pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Ploiești – Buzău”, (cod SMIS 2014+115751).

Prin semnarea Actului Adițional nr. 3 se modifică la Condiții Generale următoarele articole importante:
• Articolul nr. 2 - Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin (2) - „P erioada de implementare a Proiectului este de 38 de luni, respectiv între 12.11.2018 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desf ășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;
• Articolul nr. 3 - Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) și alin. (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
- Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 15.774.442,24 lei;
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 85%, este de 11.381.835,51 lei;
- Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 2.008.559,21 lei.

Cod proiect: 11575.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

News

Recent Posts:

Pentru TERRA România Utilaje de Construcții, companie care face parte din grupul austriac TERRA Holding, unul dintre cei mai mari distribuitori de utilaje de construcții din Europa de Est, 2023 a fost cel mai bun an din istoria sa pe piața autohtonă, înregistrând un număr reco...


Citeste mai mult

Ducând rezolvarea problemelor la noi niveluri epice, inteligența artificială revoluționează experiența utilizatorului. Fie c ă sporesc accesibilitatea sau sporesc eficiența, soluțiile hardware și s oftware de ultimă generație ale IA joacă un rol activ în de zvoltarea industri...


Citeste mai mult

În perioada 24 – 27 aprilie 2024, în nordul Parisului, în Parcul pentru Expoziții Villepinte, se va desfășura a 12-a ediție a târgului internațional trienal INTERMAT 2024, expoziție de soluții și tehnologii durabile pentru sectorul de excelență al construcții...


Citeste mai mult

Acum 15 ani făceam parte din sufl ul nou de oameni cu dorinţă de muncă şi afirmare. Etica muncii, calitatea acesteia, cât şi evoluţia în carieră, în paralel cu evoluţia personală, au fost cărămizi importante în formarea mea, atât pe p artea profesională, c&...


Citeste mai mult