Follow us


Aboneaza-te la newsleter

News

RETROSPECTIVĂ PROIECTE CNAIR

RETROSPECTIVĂ PROIECTE CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere continuă lucrările de modernizare și îmbunătăţire a infrastructurii României, fapt ilustrat în retrospectiva scurtă a proiectelor prezentate mai jos. Dintre cele mai importante lucrări demarate în decursul ultimelor luni este semnarea contractului pentru cele 3 noduri de autostradă A1, A2 și A3. De asemenea, CNAIR vine cu un proiect de drum de legătură pentru sporirea capacităţii de trafic între DN 6 (zona uzinei Ford) și Drumul Expres Craiova – Pitești (Tronsonul 1)“ în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LOTULUI 2, KM 20+000 – KM 39+000, DIN CENTURA NORD A BUCUREȘTIULUI
În data de 12.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractul „Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 2, km 20+000 – km 39+000“, cu ofertantul declarat câștigător, Asocierea SC SA & PE Construct SRL (lider de asociere) – Spedition UMB – Tehnostrade SRL.

• Valoarea contractului: 831.920.653,34 lei fără TVA.
• Lungime: 19 km.
• Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.
Durata contractului este de 154 de l uni, din care 12 luni perioada de proiectare, 22 de luni perioada de execuție a lucrărilor și 120 de luni perioada de garanție a lucrărilor. Importanța acestui proiect rezultă din necesitatea realizării unei continuități între Autostrada A1 București – Pitești și Autostrada A2 București – Constanța, dar și în lungul Coridorului IX Pan European și realizarea unei conexiuni între Coridorul IV Pan European și Coridorul IX Pan European.

DRUM DE LEGĂTURĂ PENTRU SPORIREA CAPACITĂȚII DE TRAFIC ÎNTRE DN 6 (ZONA UZINEI FORD) ȘI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITEȘTI (TRONSONUL 1)
C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în da ta de 13.05.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de execuție inclusiv PAC, Detalii de execuție, asigurarea Asistenței tehnice pe parcursul execuției de lucrări și în perioada de garanție a lucrărilor executate pentru obiectivul de investiție: Drum de legătură pentru sporirea capacității de trafic între DN 6 (zona uzinei Ford) și Drumul Expres Craiova – Pitești (Tronsonul 1)“ în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

• Valoarea totală a proiectului este de 1.791.249,96 lei.
• Durata proiectului: 25 de luni.

NOUĂ OFERTE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA A 9,13 KM DIN AUTOSTRADA LUGOJ – DEVA, LOTUL 2
În data de 10 mai 2021, a avut loc depunerea candidaturilor pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul major de investiții Autostrada Lugoj – Deva (A1), Lot 2: km 27+620 – km 56+220 – Secțiunea E și finalizare Secțiunea D“. Au fost depuse 9 candidaturi, iar din cei nouă candidați Autoritatea Contractantă va selecta un număr de minim cinci – ma xim șase candidați, care vor depune oferte tehnice și financiare în etapa a II-a a procedurii de achiziție publică.
• Valoarea estimată a contractului este de 1.363.135.841,00 lei fără TVA.
• Traseul are o lungime de 9,13 km, din care 2,13 km de tunel.
• Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.
• Termenul de finalizare prevăzut este de 10 luni proiectare și 28 de luni execuție.
• Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea, execuția și finalizarea lucrărilor pentru obiectivul major de investiții Autostrada Lugoj – Deva (A1), Lot 2: km 27+620 – km 56+220, Secțiunea E și finalizare Secțiunea D, în lungime de aproximativ 9,13 km, din care 2,13 km vor fi două tuneluri forate în cadrul Secțiunii E2. Tunelurile vor fi formate din două galerii unidirecționale prevăzute pe fiecare cale de circulație cu platforma de 11,25 m.

AUTOSTRADA SEBEȘ – TURDA
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 14.05.2021, Actul Adițional nr. 4, la Contractul de Finanțare nr. 144/27.11.2017
pentru proiectul: „Autostrada Sebeș – Turda“. Prin semnarea Actului Adițional nr. 4 se modifică la Condiții Generale Art. 3 – Valoarea contractului, alin. (1) și va avea următorul cuprins: „Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.064.699.726,22 lei, după cum urmează: 85% valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 1.377.254.497,49 lei, 15% valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, respectiv 243.044.911,31 lei, restul de 444.400.317,42 lei reprezentând valoarea neeligibilă inclusiv TVA.“ Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA STRUCTURA DE REZISTENȚĂ A PODULUI PESTE PÂRÂUL AZUGA
În data de 10.05.2021, au început lucrările la structura de rezistență a podului peste pârâul Azuga, situat pe DN 1, km 135+332, localitatea Azuga, județul Prahova. Reabilitarea Podului de la Azuga este o prioritate de siguranță rutieră deoarece acest pod a fost construit în 1936, iar ultima consolidare s-a făcut în urmă cu 24 de ani.

• Termenul-limită de finalizare a lucrărilor este 15.12.2021.

Circulația vehiculelor cu masa de până la 7,5 tone se va desfășura alternativ pe fiecare dintre părțile stângă, respectiv, dreaptă a podului, închizându-se în prima etapă partea stângă a podului, urmând ca circulația pe direcția Ploiești – Brașov să se realizeze pe un pod metalic provizoriu (situat pe partea dreaptă a podului existent), iar circulația pe direcția Brașov – Ploiești se va devia pe partea dreaptă a podului existent. În ultima etapă, se va închide total podul existent, urmând ca circulația să se desfășoare alternativ pe podul metalic provizoriu.

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 10.05.2021, Actul Adițional nr. 3, la Contractul de Finanțare nr. 20/05.10.2018 pentru proiectul: „Varianta de Ocolire a Municipiului Sfântu Gheorghe”. Prin semnarea Actului Adițional nr. 3 se modifică următorul articol important: Conditii Generale: Art. 3 – Valoarea contractului, alin. (1) și (2).

„Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.329.004,94 lei, după cum urmează: 85% valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 953.934,96 lei, 15% valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, respectiv
168.341,47 lei, restul de 206.728,51 lei reprezentând valoarea neeligibilă, inclusiv TVA.” Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZĂ BAIA MARE – SUCEAVA, LOT 1 BAIA MARE – BISTRIȚA
C.N.A.I.R. S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în da ta de 17.05.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteză Baia Mare – Suceava, Lot 1 Baia Mare – Bistrița” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este de asigurare a unei legături rutiere, la cel mai înalt standard posibil, între obiectivele de investiții care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere de transport, respectiv „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Româno-Ungară – Drum Expres M49 Ungaria)” și „Drum E xpres Satu Mare – Baia Mar e și legăturile la drumurile existente” în partea de nord-vest și „Drum Expres Pașcani – Suceava” și „Drum E xpres Suceava – Siret” în partea de nord-est, aflate pe rețeaua TEN-T.

• Valoarea totală a proiectului este de 23.950.023,14 lei.
• Durata proiectului: 20 de luni.

PATRU OFERTE PENTRU ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICE PENTRU CONSTRUCȚIA SECTORULUI DE AUTOSTRADĂ BRAȘOV – FĂGĂRAȘ
În data de 20 mai 2021, au depus oferte patru agenți economici pentru procedura de atribuire a contractului „Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Autostrada Brașov – Făgăraș”.  Valoarea estimată a contractului este între 21.387.313,82 și 25.273.189,06 lei fără TVA. Obiectul contractului îl reprezintă completarea documentației aferente Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic pen¬tru Autostrada Brașov (Cristian) – Făgăraș, precum și elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire. Prin completarea documentației se înțelege inclusiv realizarea co¬nectării cu sectorul de autostradă Sibiu – Făgăraș, împreună cu care formează Autostrada Sibiu – Brașov.

A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA A TREI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZILE A1, A2, A3
În data de 20.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție privind realizarea a trei noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3” cu Search Corporation SRL.

• Valoarea contractului este de 1.367.790,97 lei fără TVA, sursa de finanțare fiind din Fonduri Europene Nerambursabile.
• Durata contractului este de 10 luni.
• Obiectul contractului de servicii constă în elaborarea SF și a PTE pentru:
- n Nod Rutier Autostrada A1 (km 73+100)
– DJ 702F (Ionești);
- n Nod Rutier Autostrada A2 (km 90+100)
– DJ 306 și DN 3A (Dragoș Vodă);
- n Nod Rutier Autostrada A3 (km 36+700)
– DJ 101C la Gruiu (Sector București – Ploiești).

News

Recent Posts:

IVECO, nume de referință în industria vehiculelor comerciale, anunță deschiderea unui nou punct de vânzare și service în orașul Deva, alături de partenerul Dutch Truck Services. Alături de echipa IVECO Romania, Dutch Truck Services și AIC Services, la ceremonia de inaugura...


Citeste mai mult

Evenimentul unde se dezbat și analizează ultimele tendințe în administrarea eficienta a flotelor auto revine cu o noua ediție pe 19 septembrie, la Crowne Plaza Bucharest. Fleet Management Conference va aduce în prim-plan cele mai bune practici pentru creșterea performanțelor flotei...


Citeste mai mult

ATP Trucks Automobile, compania românească producătoare de autovehicule de transport rutier și persoane, anunță livrarea cu succes a primului lot de 10 autobuze electrice ATP Bus către orașul Vișeu de Sus, marcând un moment important în angajamentul către o mobilitate urba...


Citeste mai mult

Podul suspendat de la Brăila, cel mai mare din România și cel mai mare de peste Dunăre, a intrat deja în topul celor mai lungi poduri din Europa, ocupând locul cinci cu o lungime totală de 1974 de metri și fiind al treilea pod suspendat după deschiderea centrală dintre pilon...


Citeste mai mult